Нові форми звіту з ЄСВ та порядок їх подання викладено у новій редакції

Наказом Мінфіну від 05.05.2018 р. № 511 у новій редакції викладено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435 (далі – Порядок).

Важливо! Наказ набере чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

Отже, якщо наказ опублікують у липні, то наказ набере чинності з 1 серпня 2018 року.

Звіт з ЄСВ (місячний) за новою формою потрібно буде подавати з 1 вересня за серпень згідно з п. 46.6 Податкового кодексу України, якщо не буде інших роз’яснень контролюючих органів.

Розкажемо про основні зміни, які відбудуться у формах Звіту з ЄСВ та порядку його заповнення.

Зокрема, Порядком визначено особливості заповнення таблиці 5 додатка 4. Так, відтепер, цю таблицю слід заповнювати і на осіб, яких було переведено на іншу посаду (роботу) у того самого страхувальника; якщо особа вперше вступила на військову службу або закінчила її проходження (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)); якщо особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у т. ч. особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу).

Код класифікатора професій (код КП), код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійна назва роботи вибираються із довідника, що відповідає національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2010».

Назва посади має відповідати запису у трудовій книжці.

Запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника вноситься у таблицю 5 в такому самому порядку, як і про прийняття на роботу. Записи про причини звільнення в таблиці 5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Наприклад, п. 4 ст. 40 КЗпП України.

Якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку не формується та не надається.

Відбулися зміни і у заповненні таблиці 6 додатка 4, яка подається страхувальниками в розрізі кожної застрахованої особи щодо відомостей про нараховану зарплату (доходу, грошового забезпечення) у звітному місяці. З’явився новий код типу нарахувань – 14 – сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням). Нагадаємо, що графа 10 цієї таблиці заповнюється лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань.

Доповнено Таблицю відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку) новими кодами категорій застрахованих осіб. У новій редакції їх 66 замість 49.

Також Порядком визначено форму та особливості подання звітності членами фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Звітними періодами для них є календарні місяці, які формуються та відображаються у річній звітності, яка подається до 01 травня року за результатами фінансового року. Звіт подається за формою № Д5 (додаток 5) із зазначенням типу форми «початкова».

Звертаємо увагу! Якщо члени фермерського господарства отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, вони звільняються від сплати ЄСВ за себе. Звіт з ЄСВ у такому разі не подається. Якщо такі особи приймуть рішення самостійно визначати базу нарахування ЄСВ, то вони подають Звіт за формою № Д5 один раз на рік, у вищезазначені строки.

Якщо члени фермерського господарства, які не належать до осіб, що підлягають страхуванню на інших підставах, захочуть знятися з обліку як платники ЄСВ, вони будуть зобов’язані сформувати Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна» і подати його до органу ДФС протягом 30 календарних днів з дня подання заяви до органу ДФС про зняття з обліку платника ЄСВ.

Залишити відповідь

як ми можемо вам допомогти?

Зв’яжіться з нами у офісі компанії “Експрес Бухгалтер” надішліть запитання онлайн.

[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]